Điều khoản và điều kiện

CHÍNH SÁCH ĐỔI-TRẢ

 

Đổi

Đổi trong vòng 2 ngày

Đổi sau 2 ngày

Lọ đựng tròng kính

Chưa mở

o

x

Đã mở

o

x

Quà tặng

o

x

Mua 1 tặng 1

o

x

Bao bì

Chưa mở

o

x

Đã mở

o

x

Quà tặng

o

x

Mua 1 tặng 1

o

x

 

 

Trả

Trả tròng vòng 2 ngày

Trả sau 2 ngày

Lọ đựng tròng kính

Chưa mở

o

x

Đã mở

x

x

Quà tặng

x

x

Mua 1 tặng 1

x

x

Bao bì

Chưa mở

o

x

Đã mở

x

x

Quà tặng

x

x

Mua 1 tặng 1

x

x

 

Khách hàng chỉ có thể đổi sản phẩm cùng loại và cùng màu

Sản phẩm đã được mở chỉ có thể được đổi nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất

Để được đổi, khách hàng phải mang sản phẩm còn nguyên bao bì (nguyên kiện) đến cửa hàng.

 

Các tin khác